ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23750 23211 το νέο σταθερό τηλέφωνο του ΩΡΛ, Καραμάνου Αναστάσιου στο ιατρείο του στην Νικήτη.

23750 23211 το νέο σταθερό τηλέφωνο του ΩΡΛ, Καραμάνου Αναστάσιου στο ιατρείο του στην Νικήτη.

Το κινητό τηλέφωνο είναι: 6977 642945

Ο γιατρός εξετάζει στην ΝΙκήτη κάθε Τετάρτη απόγευμα.