Υπηρεσίες στον ασθενή

Κλινικές Εξετάσεις

Ωτολογία
 • Πλήρης ακουολογικός έλεγχος ενηλίκων και παίδων, τονική και ομιλητική ακουομετρία, τυμπανομετρία, προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικών, έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
 • Εξετάσεις ιλίγγου (δοκιμασίες λαβυρίνθου)
 • Χειρισμοί αντιμετώπισης ιλίγγου θέσεως
 • Διερεύνηση και αντιμετώπιση εμβοών
 • Τυμπανοτομή και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού με τοπική αναισθησία
 • Ενδοτυμπανικές ενέσεις για αντιμετώπιση της νόσου Meniere

Ρινολογία

 • Ενδοσκόπηση ρινός και ρινοφάρυγγα με εύκαμπτα και άκαμπτα ενδοσκόπια
 • Ενδοσκοπικός έλεγχος στα παιδιά για υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια)
 • Εξέταση για ροχαλητό και άπνοια
 • Έλεγχος και αντιμετώπιση ρινορραγίας
 • Συρρίκνωση υπερτροφικών ρινικών κογχών για ρινίτιδα

Φαρυγγο-Λαρυγγολογία

 • Ενδοσκόπηση φάρυγγα-λάρυγγα με ενδοσκόπια
 • Μελέτη διαταραχών φώνησης
 • Δοκιμασία Mueller για ροχαλητό και σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας
 • Διάγνωση φαρυγγο-λαρυγγικής παλινδρόμησης

ΩΡΛ Χειρουργικές Επεμβάσεις

Επεμβάσεις στο αυτί

 • Τυμπανοτομή και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
 • Τυμπανοπλαστική
 • Οσταριοπλαστική
 • Τυμπανομαστοειδεκτομή (αφαίρεση/ καθαρισμός χολοστεατώματος)
 • Αναβολοτομή
 • Αφαίρεση προωτιαίου συριγγίου
 • Αφαίρεση εξοστώσεων έξω ακουστικού πόρου
 • Ωτοπλαστική (πλαστική αφεστώτων ώτων)

Επεμβάσεις στη μύτη

 • Ευθειασμός – πλαστική ρινικού διαφράγματος
 • Καυτηριασμός – συρρίκνωση ρινικών κογχών με όλες τις νέες τεχνικές
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση πολυπόδων ρινός
 • Ρινοπλαστική

Επεμβάσεις στις παραρρίνιες κοιλότητες

 • Επεμβάσεις ιγμόρειου άντρου (παροχέτευση/ διάνοιξη)
 • Λειτουργική ενδοσκοπική επέμβαση παραρρινίων κόλπων (FESS)

Επεμβάσεις στην στοματική κοιλότητα/ φάρυγγα

 • Διατομή χαλινού χείλους
 • Διατομή χαλινού γλώσσας
 • Αφαίρεση αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια)
 • Αμυγδαλεκτομή
 • Φαρυγγο-υπερωιοπλαστική (αντιμετώπιση ροχαλητού – απνοιών)

Επεμβάσεις στο λάρυγγα

 • Μικρολαρυγγοσκόπηση (φωνοχειρουργική) για αντιμετώπιση πολυπόδων φωνητικών χορδών, κομβίων, κύστεων, οιδήματος Reinke και νεοπλασιών των φωνητικών χορδών
 • Χορδεκτομή

Επεμβάσεις στον τράχηλο

 • Αφαίρεση κύστης θυρεογλωσσικού πόρου
 • Αφαίρεση κύστεων και όγκων τραχήλου
 • Τοποθέτηση σωλήνα Montogomery
 • Τραχειοστομία

Χειρουργική των σιαλογόνων αδένων

 • Αφαίρεση λίθων των σιαλογόνων αδένων
 • Αφαίρεση υπογνάθιου αδένα
 • Αφαίρεση παρωτιδικού αδένα (επιπολής και ολική παρωτιδεκτομή)