Όμορφη Μύτη, Ελεύθερη Αναπνοή

Ρινοπλαστική

Η ρινοπλαστική (ή όπως αναφέρεται συχνά πλαστική μύτης) είναι μια επέμβαση που αποσκοπεί στην αισθητική βελτίωση του σχήματος της μύτης. Η δυσμορφία της ρινός μπορεί να είναι:

  • Συγγενής (να υπάρχει δηλαδή από την γέννηση)
  • Αποτέλεσμα τραυματισμού

Για να θεωρείται η επέμβαση επιτυχημένη θα πρέπει να τηρούνται οι τρείς βασικές αρχές της ρινοπλαστικής.

  1. Η επέμβαση να μην είναι αντιληπτή από τους γύρω μας και η μύτη μας να αποτελεί μια φυσική συνέχεια του υπόλοιπου προσώπου.
  2. Η επέμβαση θα πρέπει να αποκαθιστά συγχρόνως τη λειτουργικότητα της μύτης δηλαδή φυσιολογική αναπνοή και όσφρηση.
  3. Τα αποτελέσματα της επέμβασης να είναι φυσικά, χωρίς να αναγνωρίζεται κανένα ίχνος παρεμβατικότητας πάνω μας και να αντέχουν στο χρόνο.

Ρινοπλαστική και Ρινικό Διάφραγμα

H ρινοπλαστική είναι μία επέμβαση που συνδυάζεται εύκολα με τον ευθειασμό του ρινικού διαφράγματος, από την στιγμή που ο ασθενής παρουσιάζει αναπνευστικά προβλήματα και δυσχέρεια στην ρινική αναπνοή.

Το ρινικό διάφραγμα είναι ένα οστεοχόνδρινο πέταλο που καλύπτεται από βλεννογόνο, έχει πάχος μερικά χιλιοστά και χωρίζει τα δύο ρουθούνια μεταξύ τους. Οποιαδήποτε κλίση του προς την μια ή την άλλη πλευρά της ρινικής κοιλότητας εμποδίζει τη φυσιολογική αναπνοή (Σκολίωση).

Αρκετές φορές η απόκλισή του από την μέση γραμμή ή η πάχυνσή του ευθύνεται για προβλήματα αισθητικά (π.χ. στραβή μύτη) και λειτουργικά (δυσκολία αναπνοής ή ροχαλητό). Η διόρθωση του διαφράγματος γίνεται στο ίδιο χειρουργείο, έτσι ώστε ο ασθενής να αποκτήσει όμορφο πρόσωπο και άνετη αναπνοή.

Η μύτη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση και στην φυσιογνωμία του ατόμου, αφού βρίσκεται στο επίκεντρο του προσώπου και έχει ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό σχήμα.

Η μύτη πέραν της μεγάλης αισθητικής βαρύτητας που έχει στο ανθρώπινο πρόσωπο αποτελεί και λειτουργικό όργανο που ελέγχει τη σωστή αναπνοή και φυσιολογική όσφρηση. Η σύγχρονη λειτουργική ρινοπλαστική αφορά την αποκατάσταση τόσο της εξωτερικής όψης της ρινός αλλά και της λειτουργικότητας. Και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά για αυτό θα πρέπει στην ίδια επέμβαση να διορθώνονται όλες οι λειτουργικές ανωμαλίες της μύτης.

Η σωστή και επιτυχημένη ρινοπλαστική ξεκινά πάντα από τη σωστή διάγνωση. Καμία μύτη δεν είναι ίδια και καμία επέμβαση ρινοπλαστικής δεν εκτελείται με τον ίδιο τρόπο διότι ο κάθε άνθρωπος, η κάθε μύτη και το κάθε ανατομικό πρόβλημα είναι μοναδικό.

Κατά τη διάρκεια της διάγνωσης θα πρέπει να εκτιμηθεί πιο είναι το ουσιαστικό πρόβλημα της αισθητικής δυσμορφίας της μύτης καθώς και με το αν υπάρχει λειτουργικό πρόβλημα αναπνοής (σκολίωση ρινικού διαφράγματος, υπερτροφία της κόγχης, ύπαρξη πολυπόδων). Κατά την διάρκεια της κλινικής εξέτασης πραγματοποιείται επισκόπηση, ψηλάφηση της μύτης και ενδοσκοπική ρινοσκόπηση για την αποκάλυψη ή μη παθολογικών εσωτερικών δομών της μύτης, πχ (στραβό ρινικό διάφραγμα, υπερτροφική ρινική κόγχη, πολύποδες ρινικής χοάνης βλεννογόνου – κατάγματα κ.α).

 

Στόχος Της Ρινοπλαστικής

Στόχος της ρινοπλαστικής είναι το αποτέλεσμα μιας καλαίσθητης μύτης, η οποία προσφέρει αρμονία και ισορροπία στο πρόσωπο και στα χαρακτηριστικά του.

Η ρινοπλαστικη έχει στόχο να αυξήσει την αυτοπεποίθηση των ατόμων που εξ αίτιας μια δυσμορφίας στην μύτη έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση. Πολλές φορές οι άνθρωποι αισθάνονται ότι περιθωριοποιούνται λόγω της αμηχανίας και της ντροπής που μπορεί να νιώθουν για την μορφολογία της μύτης τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ρινοπλαστική μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση της αυτοπεποίθησης.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε άντρες και σε γυναίκες, από την ολοκλήρωση της εφηβείας και μετά, μέχρι και την γεροντική ηλικία.

 

Πριν Την Επέμβαση Της Ρινοπλαστικής

Πριν την επέμβαση  γίνεται ένας τυπικός προεγχειρητικός έλεγχος, δηλαδή εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακα, ηλεκτροκαρδιογράφημα και καρδιολογική κλινική εξέταση. Ο ασθενής πρέπει να ενημερώσει το γιατρό για το αν λαμβάνει κάποια φάρμακα. Ο γιατρός θα συστήσει την αποφυγή κάποιων φαρμάκων (πχ. ασπιρίνη, αντιπηκτικά, αντισυλληπτικά) για 2 εβδομάδες πριν την επέμβαση.

 

Η επέμβαση της ρινοπλαστικής

Η επέμβαση της ρινοπλαστικής πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και αφού προηγουμένως έχει πραγματοποιηθεί πλήρης προεγχειρητικός κλινικός εργαστηριακός έλεγχος.

Η διάρκεια της επέμβασης κυμαίνεται μεταξύ 1:00 – 1:30, κατά τη διάρκεια της επέμβασης χειρουργός αποκαθιστά τόσο τις αισθητικές δυσμορφίες της μύτης αλλά και οποιοδήποτε λειτουργικό πρόβλημα.

Στο τέλος της επέμβασης ένα μικρό ναρθηκάκι ακινητοποιεί και προστατεύει τη χειρουργημένη μύτη.

Ο ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο την ίδια ημέρα.

 

Μετεγχειρητική πορεία μετά την ρινοπλαστική

Ο ασθενής συνήθως παρουσιάζει κάποιους μώλωπες και ένα μικρό πρήξιμο γύρω από τη μύτη το οποίο σταδιακά υποχωρεί σε 5-7 ημέρες, όταν δηλαδή αφαιρεθεί ο νάρθηκας και η αφαίρεση των ραμμάτων.

Ο ασθενής επιστρέφει στην εργασία του σε 6-7 ημέρες. Το αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής είναι άμεσα ορατό μετά την αφαίρεση του νάρθηκα. Παρόλα αυτά η μύτη θα είναι πρησμένη για 1-2 εβδομάδες μετά την επέμβαση και το τελικό αποτέλεσμα οριστικοποιείται σε 4-6 μήνες μετά την αρχική επέμβαση.

Στο τέλος η ρινοπλαστική θα έχει φυσικό αποτέλεσμα που αντέχει στο χρόνο χωρίς να γίνεται αντιληπτή η επέμβαση από τον περίγυρο. Ενώ συγχρόνως θα αποκατασταθεί οποιοδήποτε λειτουργικό πρόβλημα της μύτης (αναπνοή, όσφρηση).

23750 23211 το νέο σταθερό τηλέφωνο του ΩΡΛ, Καραμάνου Αναστάσιου στο ιατρείο του στην Νικήτη.

Το κινητό τηλέφωνο είναι: 6977 642945

Ο γιατρός εξετάζει στην ΝΙκήτη κάθε Τετάρτη απόγευμα.