Ενδοσκοπική χειρουργική ρινός παραρρινίων κόλπων και βάσεως κρανίου. (Functional Endoscopic Sinus Surgery, FESS)

Ηθμοειδεκτομή

Ενδοσκοπική χειρουργική ρινός, παραρρινίων κόλπων και βάσεως κρανίου,FESS είναι η επέμβασή που γίνετε στη μύτη και τους παραρρίνιους κόλπους με τη χρήση ενδοσκοπίων, κάμερας, οθόνης υψηλής ευκρίνειας και χρήση συστημάτων πλοήγησης. Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι ότι δεν υπάρχουν εξωτερικές τομές στο δέρμα, ο ασθενής μετεγχειρητικά δεν ποναει και χρόνος νοσηλείας είναι μικρός.

Η σωστή και επιτυχημένη επέμβαση FESS ξεκινά πάντα από τη σωστή διάγνωση. Κατά την διάρκεια της κλινικής εξέτασης θα εκτιμηθεί πιο είναι το ουσιαστικό λειτουργικό πρόβλημα με λεπτομερή προεγχειρητική εκτίμηση. Η εκτίμηση περιλαμβάνει ιστορικό ασθενούς , ωτορινολαρρυγολογική εξέταση, ενδοσκοπική εξέταση της ρινός, καθώς και την ακτινολογική απεικόνιση της ρινικής κοιλότητας, των παραρρινίων κόλπων και της βάσεως του κρανίου με αξονική και ενδεχομένως μαγνητική τομογραφία.

Η ενδοσκοπική χειρουργική ρινός παραρρινίων κόλπων και βάσεως κρανίου,FESS χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της χρόνιας ρινοκολπίτιδας , τη χειρουργική αφαίρεση πολύποδων ρινός και καλοήθων και κακοήθων νεοπλασμάτων. Η συχνότερες ενδείξεις ενδορρινικής χειρουργικής των παραρρινίων κόλπων είναι η χρόνια υποτροπιάζουσα ρινοκολπίτιδα και οι υποτροπιάζουσες μετωπιαίες κεφαλαλγίες.

 Στόχος της ενδοσκοπικής χειρουργικής παραρρινίων κόλπων

Κύριος στόχος της ενδοσκοπικής χειρουργικής στη χρόνια ρινοκολπίτιδα είναι η αντιμετώπιση της τοπικής φλεγμονής με την αποκατάσταση του αερισμού και της παροχέτευσης των κόλπων μέσω των φυσιολογικών στομίων τους.

Παράλληλα θα περιοριστούν και άλλα συμπτώματα όπως:

  • ρινική συμφόρηση
  • ρινική απόφραξη
  • πυώδης ρινόρροια
  • πόνος ή πίεση στον έσω κανθό
  • περικογχική κεφαλαλγία
  • μετωπιαία κεφαλαλγία
  • ανοσμία
  • χρόνιος βήχας

 Το είδος της χειρουργικής επέμβασης εξαρτάται από τη διάγνωση και διακρίνεται σε πρόσθια, οπίσθια η ολική ηθμοειδεκτομή.

Πριν την επέμβαση Ηθμοειδεκτομής

 Πριν την επέμβαση  γίνεται ένας τυπικός προεγχειρητικός έλεγχος, δηλαδή εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακα, ηλεκτροκαρδιογράφημα και καρδιολογική κλινική εξέταση. Ο ασθενής πρέπει να ενημερώσει το γιατρό για το αν λαμβάνει κάποια φάρμακα. Ο γιατρός θα συστήσει την αποφυγή κάποιων φαρμάκων (πχ. ασπιρίνη, αντιπηκτικά, αντισυλληπτικά) για 2 εβδομάδες πριν την επέμβαση.

Η επέμβαση Ηθμοειδεκτομής

 Η επέμβαση Ηθμοειδεκτομής πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία. Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 60΄. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης γίνετε αποκατάσταση του αερισμού και παροχέτευση των κόλπων μέσω των φυσιολογικών στομίων τους.

Ο ασθενής ανανύπτει αμέσως. Δεν παρουσιάζει οιδήματα, εκχυμώσεις και πόνο. Σιτίζεται από το στόμα την ίδια μέρα.

Μετεγχειρητική πορεία μετά την επέμβαση Ηθμοειδεκτομής

 Ο/H ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο την ίδια ημέρα και προσέρχεται στο ιατρείο την επομένη της επέμβασης για να γίνει περιποίηση και καθαρισμός της μύτης.

Ο/ Ασθενής αποφεύγει για 7-10 μέρες έντονη σωματική δραστηριότητα, το δυνατό φύσημα της μύτης και το ζεστό μπάνιο.

Ο/ Η ασθενής επιστρέφει στην εργασία του σε 2 – 3 ημέρες.

Στο τέλος αποκαθίσταται οποιοδήποτε λειτουργικό πρόβλημα ρινός και παραρινίων και εξαλείφονται τα συμπτώματα που μπορεί να παρουσιάζει ένας άνθρωπος με απόφραξη των παραρινίων κοιλοτήτων όπως ρινική συμφόρηση, ρινική απόφραξη, πονοκέφαλος κ.α.