23750 23211 το νέο σταθερό τηλέφωνο του ΩΡΛ, Καραμάνου Αναστάσιου στο ιατρείο του στην Νικήτη.

Το κινητό τηλέφωνο είναι: 6977 642945

Ο γιατρός εξετάζει στην ΝΙκήτη κάθε Τετάρτη απόγευμα.