ΩΡΛ Χειρουργικές Επεμβάσεις

Επεμβάσεις στο αυτί

 • Τυμπανοτομή και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
 • Τυμπανοπλαστική
 • Οσταριοπλαστική
 • Τυμπανομαστοειδεκτομή (αφαίρεση/ καθαρισμός χολοστεατώματος)
 • Αναβολοτομή
 • Αφαίρεση προωτιαίου συριγγίου
 • Αφαίρεση εξοστώσεων έξω ακουστικού πόρου
 • Ωτοπλαστική (πλαστική αφεστώτων ώτων)

Επεμβάσεις στη μύτη 

 • Ευθειασμός – πλαστική ρινικού διαφράγματος
 • Καυτηριασμός – συρρίκνωση ρινικών κογχών με όλες τις νέες τεχνικές
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση πολυπόδων ρινός
 • Ρινοπλαστική

Επεμβάσεις στις παραρρίνιες κοιλότητες

 • Επεμβάσεις ιγμόρειου άντρου (παροχέτευση/ διάνοιξη)
 • Λειτουργική ενδοσκοπική επέμβαση παραρρινίων κόλπων (FESS)

Επεμβάσεις στην στοματική κοιλότητα/ φάρυγγα

 • Διατομή χαλινού χείλους
 • Διατομή χαλινού γλώσσας
 • Αφαίρεση αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια)
 • Αμυγδαλεκτομή
 • Φαρυγγο-υπερωιοπλαστική (αντιμετώπιση ροχαλητού – απνοιών)

Επεμβάσεις στο λάρυγγα

 • Μικρολαρυγγοσκόπηση (φωνοχειρουργική) για αντιμετώπιση πολυπόδων φωνητικών χορδών, κομβίων, κύστεων, οιδήματος Reinke και νεοπλασιών των φωνητικών χορδών
 • Χορδεκτομή

Επεμβάσεις στον τράχηλο

 • Αφαίρεση κύστης θυρεογλωσσικού πόρου
 • Αφαίρεση κύστεων και όγκων τραχήλου
 • Τοποθέτηση σωλήνα Montgomery
 • Τραχειοστομία

Χειρουργική των σιαλογόνων αδένων

 • Αφαίρεση λίθων των σιαλογόνων αδένων
 • Αφαίρεση υπογνάθιου αδένα
 • Αφαίρεση παρωτιδικού αδένα (επιπολής και ολική παρωτιδεκτομή)